Стандарт МВС для короткоствольної зброї

Раздел: Законодательство

Теги: МВС

 

Стандарт міністерства внутрішніх справ України
пістолети, револьвери та інші короткоствольні пристрої несмертельної дії
Загальні технічні умови

СОУ 78-19-001:2007

Видання офіційне
МВС УКРАЇНИ
КИЇВ 2007

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (ДНДЕКЦ МВС України)
РОЗРОБНИКИ: Грищенко О.В., Ігнатьєв, І.В.
2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ МВС України від 29.08.2007 року № 325.
3. ЧИННИЙ: з 01.01.2008 до 31.12.2010.
4. НА ЗАМІНУ: ГСТУ 78-41-003-97 та ГСТУ 78-41-009-2000


Право власності на цей документ належить МВС України.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності звертатися до ДНДЕКЦ МВС України.

1.

Сфера застосування

1

2.

Нормативні посилання

1

3.

Терміни та визначення понять

2

4.

Класифікація

4

5.

Основні параметри

5

6.

Загальні технічні вимоги

5

7.

Вимоги до безпеки та охорони довкілля

7

8.

Маркування та пакування

9

9.

Правила транспортування та зберігання

10

10.

Правила приймання

11

11.

Методи контролювання

17

12.

Правила експлуатування, ремонту, утилізування

27

13.

Додаток А "Таблиця розмірів патронників найбільш поширених зразків зброї несмертельної дії"

28

14.

Додаток Б "Перелік обладнання, матеріалів і реактивів, необхідних для контролю"

29

15.

Додаток В "Бібліографія"

31СТАНДАРТ МВС УКРАЇНИ

ПІСТОЛЕТИ, РЕВОЛЬВЕРИ ТА ІНШІ КОРОТКОСТВОЛЬНІ ПРИСТРОЇ НЕСМЕРТЕЛЬНОЇ ДІЇ

Загальні технічні умови

ПИСТОЛЕТЬІ, РЕВОЛЬВЕРЬІ И ДРУГИЕ КОРОТКОСТВОЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НЕСМЕРТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Общие технические условия.

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт установлює загальні технічні умови, що поширюються на всі види револьверів, пістолетів та інших короткоствольних пристроїв, призначених для стрільби патронами, які споряджені еластичними метальними снарядами несмертельної дії, газових пістолетів та револьверів, призначених для стрільби газовими або холостими патронами, а також таких, що також мають можливість стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії (далі - зброя), а також для запуску сигнальних ракет за допомогою спеціальних насадок, які відповідно до чинного законодавства України виготовлятимуться в Україні або ввозтимуться на її територію з моменту набуття чинності цим стандартом.

1.2 Стандарт не поширюється на зброю, яка знаходиться на озброєнні Збройних Сил України.
1.3 Стандарт не поширюється на зброю, яка була виготовлена в Україні або ввезена на її територію до моменту набуття чинності цим стандартом.
1.4 Цей стандарт придатний для обов’язкової сертифікації.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги. Правила застосування.

ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації.[*].

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції.

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.

ГОСТ 9.014-78 Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования. (Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги).

ГОСТ 15.009-91 Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления. (Система розробки та постановки продукції на виробництво. Непродовольчі товари народного вжитку).

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные маталлические. Технические условия. (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови).

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Испытания для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.(Машини, прилади та ішні технічні вироби. Випробування для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних факторів навколишнього середовища).

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.(Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбору штучної продукції).

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.(Пакування для виробів машинобудування. Загальні вимоги).

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положення. (Вхідний контроль продукції. Основні положення).

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения. Маркирование. (Вироби машинобудування. Маркування).

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические условия.(Ваги для статичного зважування. Загальні технічні умови).

ОСТ З 4728-80 Оружие спортивное и охотничье. Методы испытаний.(зброя спортивна та мисливська. Методи випробувань).3  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, ужиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять. Відповідники застосованих у цьому розділі термінів російською мовою наведені в дужках.

3.1 Зброя (оружие) – спеціально виготовлені пристрої, які призначені для неодноразового ураження (знищення, ушкодження) цілей у збройній боротьбі, полюванні, спорті та для самооборони (далі – "для ураження цілей").

3.2 Зброя вогнепальна (оружие огнестрельное) – зброя, що призначена для ураження цілей снарядами, що одержують направлений рух у стволі (за допомогою сили тиску газів, які утворюються в результаті згоряння метального заряду) та мають достатню кінетичну енергію для ураження цілі, що знаходиться на визначеній відстані.

3.3 Зброя несмертельної дії (оружие несмертельного действия) - зброя, що призначена для ураження цілей снарядами (у тому числі речовини (суміші речовин) сльозоточивої та дратівної дії), що одержують направлений рух у стволі (за допомогою сили тиску газів, які утворюються в результаті згоряння метального заряду) та не мають достатньої кінетичної енергії для спричинення тяжких та смертельних ушкоджень людині, що знаходиться на визначеній відстані.

3.4 Пістолет (пистолет) зброя, конструкція якої передбачає утримання її і керування нею під час стрільби однією рукою.

3.5 Револьвер (револьвер) - пістолет з блоком патронників або стволів, що обертаються.

3.6 Пістолети, револьвери та інші короткоствольні пристрої, призначені для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії (пистолеты, револьверы, другие короткоствольные устройства, предназначеные для стрельбы патронами, снаряженными эластичными снарядами несмертельного действия) – короткоствольна, гладкоствольна зброя, призначена для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії.

3.7 Газова зброя (газовое оружие) - зброя, що призначена для тимчасового виведення з ладу (далі - ураження) живої сили шляхом викидання речовини (суміші речовин) сльозоточивої та дратівної дії із застосуванням газового патрона. До категорії вогнепальної зброї не належить.

3.8 Газова зброя з можливістю стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії (газовое оружие с возможностью стрельбы патронами, снаряженными эластичными снарядами несмертельного действия) - така газова зброя, яка має додаткову можливість стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії. До категорії вогнепальної зброї не належить.

3.9 Патрон (патрон) – боєприпас до стрілецької зброї, що є збірною одиницею, яка в загальному випадку складається зі снаряду (метального елементу(елементів)), метального заряду, капсуля-запалювача і гільзи.

3.10 Види патронів, що можуть використовуватись для стрільби зі зброї несмертельної дії:

3.10.1 Патрон, споряджений еластичним снарядом несмертельної дії (патрон, снаряженный эластичным снарядом несмертельного действия- патрон до стрілецької зброї, у якому метальним елементом (снарядом) є гумовий, пластизолевий чи аналогічний за своєю дією на ціль одиничний або множинний (збірний) снаряд, який не має достатньої кінетичної енергії та пробивної здатності для спричинення тяжких та смертельних ушкоджень людині, що знаходиться на визначеній відстані.

3.10.2 Патрон до газової зброї (патрон к газовому оружию) - патрон до стрілецької зброї, в якому метальним елементом (снарядом) є суміш сльозоточивої та дратівної дії і який також може мати додаткові елементи, що забезпечують герметичність та працездатність патрона.

3.10.3 Холостий патрон(холостой патрон) – (синонім - шумовий) патрон стрілецької зброї, призначений для створення звукового ефекту стрільби, який не містить снаряду і також може мати додаткові елементи, що забезпечують герметичність та працездатність патрона. Патрон може бути використаний для перевірки працездатності зброї.

3.10.4 Випробувальний патрон (испытательный патрон) – патрон з посиленим зарядом, призначений для перевірки міцності частин та механізмів зброї, для якої він є штатним.

3.10.5 Експлуатаційний патрон (эксплуатационный патрон) – патрон стрілецької зброї, що відповідає характеристикам зброї щодо розміру, конструкції і міцності та визначений у НД на цю зброю як штатний для даного виду (моделі) зброї.

3.10.6 Імітатор штатного патрона (имитатор штатного патрона) – експлуатаційний патрон стрілецької зброї, який призначений для перевірки працездатності зброї, не містить порохового заряду і, як правило, складається з гільзи, капсуля та снаряду.

3.11 Снаряд(снаряд) - одиничний або множинний елемент (елементи, у т.ч. суміші або рідини), який викидається зі ствола під дією сили тиску газів, утворених від згоряння заряду, та призначений для безпосереднього ураження цілі під час пострілу.

3.12 Суміш сльозоточивої та дратівної дії (смесь слезоточивого и раздражающего действия) - рідина або порошок, які містять сльозоточиву та (або) дратівну речовину (або речовини).

3.13 Калібр зброї несмертельної дії (калибр оружия несмертельного действия) - умовна величина, що визначається внутрішніми розмірами патронника ствола (камори барабана) зброї або номінальними зовнішніми розмірами корпусу гільзи патрона і позначається у вигляді числового значення, або загально прийнятих умовних позначень власної назви калібру патрона.

3.14 Травматична дія снаряда (травматическое действие снаряда) - сукупність небезпечних механічних та термічних чинників, які супроводжують постріл (виліт твердих частинок і елементів патрона: снаряда, незгорілих частинок заряду, струменів порохових газів), здатних заподіяти тілесні ушкодження.

3.15 Ураження снарядом несмертельної дії (поражение снарядом несмертельного действия) - тимчасове виведення людини зі стану, придатного для активного нападу або оборони за рахунок дії сльозоточивих та дратівних речовин або еластичних снарядів несмертельної дії без нанесення тяжких та смертельних тілесних ушкоджень.

3.16 Запижування каналу ствола (запыживание канала ствола) - затримка стрільби зі зброї коли снаряд залишився у стволі після згоряння метального заряду.4  КЛАСИФІКАЦІЯ

Зброя несмертельної дії поділяється на такі типи:

4.1 Пістолети, револьвери та інші короткоствольні пристрої, призначені для стрільби патронами, спорядженими еластичнимиснарядами несмертельної дії.

4.2 Газові пістолети, револьвери та інші короткоствольні пристрої, що мають додаткову можливість стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії.

4.3 Газові пістолети, револьвери та інші короткоствольні пристрої.5  ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

5.1 Маса зброї без патронів повинна бути не більше 1,0 кг.

5.2 Спусковий механізм повинен забезпечувати зусилля на спусковому гачку в діапазоні від 9,8 Н до 29,4 Н (1,0 кг до 3,0  кг) у положенні зведеного курка (ударника).

5.3 Найбільший поперечник розсіювання метальних снарядів під час стрільби із пістолетів, револьверів та інших короткоствольних пристроїв, призначених для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії, а також із газової зброї з можливістю стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії, на відстані 5 м від дульного зрізу з 5 пострілів експлуатаційними патронами не повинен перевищувати 150 мм.

5.4 Відхилення середньої точки влучення від точки прицілювання під час стрільби із пістолетів, револьверів та інших короткоствольних пристроїв, призначених для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії, а також із газової зброї з можливістю стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії, не повинно перевищувати 75 мм на відстані 5 м від дульного зрізу з 5 пострілів експлуатаційними патронами.

5.5 Швидкість польоту метального еластичного снаряду при стрільбі з ппістолетів, револьверів та інших короткоствольних пристроїв, призначених для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії, а також із газової зброї з можливістю стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії на мінімальній відстані використання, ця відстань, а також матеріал виготовлення, форма, розміри та маса еластичного снаряду повинні бути узгоджені з Міністерством охорони здоров'я України на кожну категорію зброї несмертельної дії. 6  ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

6.1 Зброя, що виробляється в Україні, повинна виготовлятися відповідно до вимог цього стандарту та нормативної документації (далі - НД) і конструкторської документації (далі - КД) на продукцію, погоджених у встановленому порядку з ДНДІ МВС України або ДНДЕКЦ МВС України.

6.2 Зброя повинна відповідати криміналістичним вимогам, чинним в Україні, про що повинен бути складений висновок спеціаліста Експертної служби МВС України відповідної кваліфікації, щодо віднесення її до певного виду зброї несмертельної дії.

6.3 Під час експлуатації зброї повинні використовуватися експлуатаційні патрони, що сертифіковані в Україні відповідно до чинного законодавства.

6.4 Уся зброя несмертельної дії, у тому числі така, що виготовляється на основі частин та механізмів бойової, спортивної мисливської або інших категорій зброї, повинна мати ослаблення конструкції основних частин, вузлів та механізмів. Конструкція зброї в кожному окремому випадку погоджуються в установленому порядку з ДНДІ МВС України або ДНДЕКЦ МВС України.

6.5 Зброя несмертельної дії виробництва України повинна мати криміналістичні мітки для полегшення ідентифікації її моделі за стріляними кулями та гільзами. Конструкція та розміщення міток погоджуються з ДНДЕКЦ МВС України.

6.6 Дозволяється використання для стрільби зі зброї несмертельної дії будь-якого типу шумових та газових патронів, які допущені до обігу в Україні в установленому порядку, а також пристосувань для запуску сигнальних ракет.

6.7   Конструкція зброї повинна виключати можливість здійснення:

6.7.1 більше одного пострілу при одноразовому натисканні на спусковий гачок;

6.7.2 заряджання в патронник (камори барабана) патронів до вогнепальної зброї серійного виробництва, якщо при цьому забезпечується замикання затвора та можливість наколювання капсуля, достатня для здійснення пострілу;

6.7.3 пострілу шротовими патронами серійного заводського виробництва, якщо при цьому питома кінетична енергія снаряду на відстані одного метра від дульного зрізу складає 0,5 Дж/мм2 і більше;

6.7.4 пострілу газовими або холостими патронами зі снарядами, що заряджаються окремо від патрона, при цьому снаряду надається питома кінетична енергія 0,5 Дж/мм2 і більше на відстані одного метра від дульного зрізу;Примітка. Дана вимога поширюється на газову зброю, у тому числі таку, що має додаткову можливість стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії.

6.7.5 заміни основних частин зброї несмертельної дії (ствола, рамки, затвора, барабана) на аналогічні частини бойової, спортивної або мисливської зброї без унесення видимих неозброєним оком незворотних змін у конструкції;

6.7.6 вилучення із каналу ствола газової зброї або газової зброї з можливістю стрільби патронами, спорядженими еластичнимиснарядами несмертельної дії, захисних елементів (перетинок, діафрагм, штифтів тощо) за допомогою універсального інструменту загального вжитку без унесення видимих неозброєним оком незворотних змін у конструкції;

6.8 Захисні елементи конструкції газової зброї та газової зброї з можливістю стрільби патронами, спорядженимиеластичними снарядами несмертельної дії, що перешкоджають використанню кульових або шротових патронів, повинні відповідати таким вимогам:

6.8.1  Пістолети повинні мати у стволі захисні елементи у вигляді перетинок, діафрагм, штифтів, концентраторів напруги тощо. Захисний елемент (або їх сукупність) повинен бути висотою не менше 1/2 діаметра каналу ствола та мати товщину не менше 1 мм або перекривати канал ствола на 1/2 його діаметра на окремій його ділянці (ділянках).

6.8.2  Револьвери повинні мати:

- захисні елементи у стволі висотою не менш ніж 1/4 діаметра каналу ствола та товщиною не менш, ніж 1 мм;

- ступінчате зменшення по діаметру вихідних отворів камор барабану відносно вхідних;

- неспіввіснiсть вихідних отворів камор барабана відносно вхідних (тільки для газової зброї).

6.8.3  Кріплення захисних елементів ствола (перетинок, діафрагм, штифтів тощо) газової зброї або газової зброї з можливістю стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії, повинно здійснюватися в процесі виготовлення самого ствола або за допомогою зварювання, пайки, ненаскрізного неспівосного штифтування тощо. Кріплення таких елементів за допомогою різьб, стопорних кілець, наскрізних штифтів, тісної посадки втулок виключається.

6.9 Механізми зброї повинні зберігати працездатність у діапазоні температури навколишнього середовища від мінус 10 °С до плюс 40 °С.

6.10 Зброя повинна зберігати працездатність у процесі здійснення з початку експлуатації не менше 1000 пострілів штатними патронами. Кількість відмов через несправність зброї не повинна перевищувати 0,3%.7  ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Усі роботи, пов'язані з виготовленням та випробуванням зброї несмертельної дії, проводяться відповідно до чинних правил експлуатації виробництв, вимог нормативних документів з охорони праці.

7.1 Матеріали, покриття, комплектуючі вироби, які використовуються при виготовленні зброї, повинні бути дозволені до застосування у виробах широкого вжитку.

7.2 Зброя не повинна мати:

- дефектів, отриманих при куванні, штампуванні, свердлінні, зварюванні, литті, пайці або іншому обробленні, якщо вони негативно впливають на безпеку її функціонування і міцність;

- помітних неозброєним оком тріщин, жилкувань, раковин та інших порушень цілісності матеріалу;

- подряпин, борозен, раковин, складок та інших дефектів, викликаних обробленням внутрішньої поверхні патронника (камор барабана) та каналу ствола, які можуть вплинути на безпеку її функціонування та призводять до зниження працездатності зброї;

- подряпин, ум'ятин та інші дефектів на зовнішніх поверхнях ствола та патронника;

- дефектів, подібних роздуттю в зонах снарядного входу, дульного звуження, напроти місць кріплення захисних елементів каналу ствола, що призводять до порушення міцності.

7.3.    Зброя повинна забезпечувати:

7.3.1 безвідмовне функціонування затвора, іншого запірного механізму;

7.3.2 безвідмовне спрацьовування запірного механізму зброї та механізму вилучення гільзи;

7.3.3 безвідмовне спрацьовування запобіжного пристрою;

7.3.4 безвідмовне спрацьовування механізму(-ів) барабана револьвера (обертання, притискання тощо);

7.3.5 неможливість пострілу з неповністю замкненим каналом ствола;

7.3.6 неможливість випадкового пострілу від інерційного наколювання (для самозарядної зброї);

7.3.7 неможливість випадкового пострілу під час перезаряджання, закриття каналу ствола, включення запобіжника, установки і вилучення магазину;

7.3.8 безвідмовний відстріл штатних патронів, споряджених у двох магазинах (барабанах) без чистки та змащування. Затримки з причин наявності дефектів патронів не враховуються;

7.3.9 безпечне функціонування в разі проведення пострілу із запижуванням каналу ствола снарядом несмертельної дії (для зброї,призначеної для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії, та газової зброї з можливістю стрільби патронами несмертельної дії);

7.3.10  працездатність механізмів та цілісність конструкції після стрільби випробувальними патронами.

7.4 Розміри патронника зброї під патрон відповідного калібру повинні відповідати вимогам НД на зброю та знаходитися в межах допусків, указаних у таблиці в додатку А.Примітка.
Якщо калібр патрона несмертельної дії не регламентований цим стандартом, то розміри патронника зброї під такий патрон повинні знаходитися в межах допусків, указаних у таблицях ПМК або НД на зброю.

7.5 Постріл зі зброї не повинен спричинити тяжких та смертельних тілесних ушкоджень людині:
7.5.1  для пістолетів, револьверів та інших короткоствольних пристроїв, призначених для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії - на відстані більш як 3,5 м від дульного зрізу;
7.5.2  для газової зброї з можливістю стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії, - на відстані більш як 1,0 м від дульного зрізу;

7.5.3 для газової зброї - на відстані більш як 1,0 м від дульного зрізу.

 

Примітка. Мінімальна відстань безпечного застосування кожної конкретної моделі зброї або патронів може бути скорочена на підставі висновку уповноваженої установи Міністерства охорони здоров’я України. Визначена мінімальна відстань застосування повинна обов’язково вказуватися в паспорті та НД на зброю.

 

7.6 Конструкція зброї повинна виключати можливість пострілу під час:

7.6.1 падіння зброї будь-якою частиною з висоти 1,5 м на дерев'яну поверхню в спущеному та зведеному стані спускового механізму;

7.6.2 нанесення ударів гумовим молотком відповідно до ОСТ З 4728-80 під час його вільного падіння на курок або задню частину затвора при зведеному та спущеному ударному механізмі.

7.7 Під час стрільби штатними патронами не повинно виникати таких дефектів:
-  осічок з вини зброї;
-  більше одного пострілу з одноразовим натиском на спусковий гачок;
-  затримок під час стрільби, які важко ліквідувати без повного розбирання зброї;
-  видавлювання та наскрізного пробиття капсуля;
-  обривів та наскрізних тріщин гільзи (крім повздовжніх на дульці);
-  будь-яких деформацій ствола або патронника;
-  пошкоджень або деформацій частин механізму запирання;
-  тріщин на внутрішній або зовнішній поверхнях ствола, рамки та інших основних частинах;
-  порушень у функціонуванні запобіжника, механізму обертання барабана, ударного і спускового механізмів, механізмів зарядження та перезарядження.

7.8 Під час стрільби випробувальними патронами не повинно виникати таких дефектів:
-  більше одного пострілу з одноразовим натиском на спусковий гачок;
-  будь-яких деформацій ствола або патронника;
-  пошкоджень або деформацій частин механізму запирання;
-  тріщин на внутрішній або зовнішній поверхнях ствола, рамки та інших основних частинах;
-  порушень у функціонуванні запобіжника, механізму обертання барабана, ударного і спускового механізмів, механізмів зарядження та перезарядження.


8  ВИМОГИ ДО МАРКУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ

8.1 Кожна одиниця зброї повинна мати маркування, виконане згідно з ГОСТ 26828.

8.1.1  Маркування на зброї повинно містити:
-   товарний знак виробника;
-   модель зброї;
-   заводський номер зброї;
-   калібр патрона, що використовується;
-   національний знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 за наявності сертифіката відповідності (для зброї, виробленої в Україні);
-   напис "Вироблено в Україні" (для зброї, виробленої в Україні).

8.1.2  Заводський номер на зброю наносять виключно ударним способом або методом холодного тиснення глибиною не менше ніж 0,2 мм.

8.1.3  Заводський номер наносять на всі основні частини зброї, а саме:

- для пістолетів: на рамку зі стволом та на кожух-затвор;

- для револьверів: на рамку та барабан (4 останні знаки);

- для інших стріляючих пристроїв: на корпус та ствол (за наявності).

8.1.4  Маркування індивідуальної упаковки зброї повинно містити:
-   товарний знак виробника;
- модель зброї;
-   калібр патрона, що використовується;
- напис "Вироблено в Україні" (для зброї, виробленої в Україні);
- національний знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 за наявності сертифіката відповідності (для зброї, виробленої в Україні).

8.2 Упаковка зброї повинна відповідати вимогам ГОСТ 23170 для умов зберігання, транспортування і строку зберігання, указаних у НД на продукцію.

8.2.1  Кожна одиниця зброї повинна мати індивідуальну упаковку відповідно до НД на продукцію.

8.2.2  Зброя в індивідуальній упаковці повинна упаковуватися в транспортну тару згідно з НД на продукцію.

8.2.3  Перед пакуванням необхідно провести консервацію зброї згідно з вимогами ГОСТ 9.014 і НД на продукцію.

8.3 Пакування, матеріал виготовлення та покриття зброї повинні забезпечувати її робочий стан після зберігання в належній заводській упаковці і консервації в осередку впливу кліматичних факторів за умовами зберігання 2 згідно з ГОСТ 15150 без переконсервації не менше 24 місяців від дня виготовлення.

9  ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

9.1 Транспортування та зберігання зброї повинні здійснюватися відповідно до вимог ГОСТ 15150, НД на продукціюта цього стандарту.

Зразок зброї в транспортній тарі повинен бути стійким до дії механічних факторів зовнішнього середовища і витримувати транспортування будь-якими видами транспорту за умовами С згідно з ГОСТ 23170.

9.2 Умови транспортування повинні відповідати:

- групі V згідно з ГОСТ 15150;

- групі С згідно з ГОСТ 23170.

9.3 Транспортування зброї може проводитися критими транспортними засобами, залізничним, повітряним, автомобільним та водним транспортом за умов виконання правил та вимог на даних видах транспорту.

9.4 Транспортна упаковка повинна забезпечувати можливість її штабелювання при транспортуванні та зберіганні зброї не менш як у п’ять ярусів.

9.5 Умови зберігання зброї щодо дії кліматичних факторів за умовами зберігання 1 ГОСТ 15150. Строк зберігання без переконсервування - 2 роки від дня випуску. При зберіганні зброї протягом строку більшого, ніж визначено цим стандартом, споживач має своїми силами переконсервувати її згідно з ГОСТ 9.014.

9.6 В інших випадках зброя повинна зберігатися в сейфах, шафах (дозволяється зберігання в тарі підприємства-виробника) незарядженою, зі спущеним курком. Патрони повинні зберігатися окремо.

9.7 При використанні відкритих транспортних засобів повинні застосовуватися закриті контейнери.10  ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ ЗБРОЇ

10.1 Приймання зброї несмертельної дії проводить уповноважений на це підрозділ (працівник) підприємства-виробника відповідно до вимог цього стандарту, а також НД та комплекту КД на продукцію.

10.2 Деталі та складені одиниці в процесі виготовлення мають перевірятися на відповідність комплектам КД, технологічної документації (далі - ТД) та зразкам-еталонам.

10.3 Вхідний контроль сировини, матеріалів, напівфабрикатів, купованих комплектуючих виробів повинен проводитися згідно з вимогами переліків продукції (ГОСТ 24297), що підлягає вхідному контролю.

10.4 Зброя несмертельної дії підлягає приймально-здавальним, кваліфікаційним, періодичним та сертифікаційним випробуванням, а також, за необхідності, типовим випробуванням. Рекомендована послідовність випробувань зброї несмертельної дії на відповідність вимогам цього стандарту наведена в таблиці 1.

 10.5 Приймально-здавальні випробування

10.5.1 Приймально-здавальним випробуванням підлягає кожен зразок зброї з метою визначення його відповідності вимогам цього стандарту та НД на продукцію.
10.5.2 Приймально-здавальні випробування проводяться на підприємстві-виробникові в обсязі згідно з НД на продукцію.
10.5.3 На приймально-здавальні випробування зразки зброї пред’являють остаточно складеними, відрегульованими та комплектованими відповідно до вимог НД, КД, ТД. Готовність зразка зброї до приймально-здавальних випробувань підтверджується супровідною документацією, розробленою згідно з ТД підприємства-виробника.

10.5.4 Приймально-здавальні випробування проводять у такому порядку:
1) технічний огляд;

2) випробування зусилля спуску гачка;

3) випробування стрільбою.

 

Примітка. Після випробувань стрільбою зразки зброї мають бути почищеними та змащеними відповідно до вимог НД.

10.5.5 При виявленні невідповідності зразка зброї вимогам цього стандарту та НД на продукцію зразки зброї повертають на виробництво для аналізу причин та усунення недоліків. Повторні випробування починають з пункту випробувань, які зразки зброї не пройшли. Результат повторних випробувань є остаточним.

10.5.6 Результати приймально-здавальних випробувань фіксують у паспорті на зразок зброї.

10.5.7 Перелік засобів вимірювальної техніки, інструментів, оснащення та матеріалів, необхідних для підготовки та проведення контролю, випробувань та приймання зброї несмертельної дії наведено в додатку Б до цього стандарту та в НД на продукцію.


10.6 Кваліфікаційні випробування

10.6.1 Кваліфікаційним випробуванням підлягають три зразки зброї з установчої партії (першої промислової серії), відібрані за методом "наосліп" згідно з ГОСТ 18321, з метою визначення готовності виробництва до серійного випуску продукції на основі відлагодженого виробничого процесу, який забезпечує стабільну якість продукції. Обсяг установчої партії встановлюється рішенням підприємства-виробника.

10.6.2 Кваліфікаційні випробування організує та проводить підприємство-виробник в обсязі, що відповідає вимогам НД на продукцію.

10.6.3 При виявленні під час проведення кваліфікаційних випробувань дефектів у роботі зразків зброї (у цілому чи окремих механізмів) на повторні випробування представляють подвоєну кількість зразків зброї з установчої партії, при цьому випробування поновлюються з пункту випробувань, який зразки не пройшли. Дефекти роботи зброї з вини патронів не є бракувальною ознакою.

10.6.4 Кваліфікаційні випробування проводяться на базі підприємства-виробника.

10.6.5 Комісія для проведення кваліфікаційних випробувань призначається рішенням керівництва підприємства-виробника з числа працівників цього підприємства.

10.6.6 Результати випробувань оформляються протоколом, зміст та форма якого встановлюється в НД на продукцію. Один зразок зброї з числа тих, що пройшли випробування, затверджується як зразок-еталон. Порядок затвердження зразка-еталона повинен відповідати ГОСТ 15.009.

10.6.7 За результатами випробувань комісія приймає рішення про закінчення освоєння продукції та складає Акт приймання установчої партії, що затверджується керівником підприємства-виробника. КД на пристрої, після внесення до них необхідних змін, за необхідності, присвоюється літера "А". Якщо проведені випробування не підтвердили готовність підприємства до випуску серійної продукції з показниками, що встановлені цим стандартом та НД на продукцію, то комісія, розглянувши результати випробувань, дає рекомендації щодо вдосконалення виробничого процесу, установлює термін усунення виявлених недоліків та проведення повторних випробувань.